بایگانی برچسب: رمان

رمان دل

رمان جدید دل دوستان یه خبر خوش اینکه هم پارتامون تو کل سایتا زود تر پارت گذاری میشه و اینم یه رمان جدید تقدیم همگی امیدوارم خوشتون بیاد   برای خواندن رمان به سایت بلک رمان مراجعه کنید   black roman  

توضیحات بیشتر »

رمان انتقام نا تمام پارت نوزده

دستهام رو که شستم، حین درستکردن غذا براش از امروز و حرفهای سرگرد گفتم، اون هم گوش میداد و بعضی جاها حرص میخورد. در قابلمه رو گذاشتم و کنارش رو صندلی نشستم. دستم رو گرفت و روی هر دو دستم بـ ـوسه زد: -ممنون که با دستهای خودت برام آشپزی کردی. خندیدم و با بدجنسی گفتم: -بدعادتم میکنی. خونهی خودمون …

توضیحات بیشتر »

رمان انتقام نا تمام پارت هفده

تو آینه لبخندش رو دیدم: -فقط من شیطنت کردم؟ چشمهام گرد شد: -تو اول شروع کردی! خب من هم گول خوردم . بلند خندید که با حرص ازش جدا شدم و شالم رو روی سرم درست کردم: -بریم؟ -بریم عزیزم . پیشونیم رو بوسید: -امروز خیلی خوشگلتر شدی . از جملهای که گفت لبخند عمیقی رو لبم نشست . -مرسی …

توضیحات بیشتر »

رمان انتقام نا تمام پارت شانزده

هر دو تعجب کردیم و احسان بلند گفت: -سروش آزادی! سرگرد: میشناسینش؟ احسان با ناراحتی سری تکون داد: -برای پدرم کار میکرد. سرگرد: سابقهداره. نگران نباشین، به زودی پیداش میکنیم . گیج بودم و احسان هم دست کمی از من نداشت. به خونه برگشتیم. همه تو باغ نشسته بودند؛ اما من با یه عذرخواهی و به بهونهی خستگی به داخل …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت صدو یک

  سرم رو چند بار به تایید تکون دادم و با لبخنده بی حالی، سعی کردم نشون بدم چیزیم نیست… اما درواقع داشتم از داخل متلاشی میشدم..فکرهایی که تو سرم بود داشت مثل خوره مغزم رو می خورد…. گلوم همچنان از بغض درد می کرد و خیلی سخت سرپا بودم… برعکسِ همیشه دوست داشتم امروز سامیار زودتر بره و متوجه …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت نودو نه

  لبخندم رو به سختی جمع و جور کردم و گفتم: -شام چی درست کنم سامیار؟..   پوفی کرد و بی حوصله گفت: -منو قاطی این چیزها نکن..هرچی خودت خواستی درست کن..من برم کلی کار دارم..چیزی نمیخواهی شب بگیرم بیارم؟….   -نه سامیار همه چیز هست..فقط شب زود بیا..   -باشه..فعلا..   -مواظب خودت باش..خدانگهدارت..   گوشی رو قطع کردم …

توضیحات بیشتر »

رمان مهاجر/رمان پرنسس

  دو رمان بسیار عالی با ژانر های متفاوت و هیجانی     دوتا از بهترین رمان هایی که تو این سایت جدیدمون برای افزایش بازدید سایت استفاده کردیم و مطمعن باشین از این رمانهای جدید نهایت رضایت و خواهی داشت   برای خواندن این رمانها به سایت دیوان رمان مراجعه کنید…                   …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من/پارت شصتو هشت

وقتی رسیدیم مامان نازگل و بقیه با نگرانی به سمتم اومدند و گفتند : _ چیشده حوا با خوشحالی بهشون خیره شد و گفت : _ ستاره حامله شده این خبر خیلی مهمیه با شنیدن این حرف همه با خوشحالی شروع کردند به تبریک گفتند اما من مات و مبهوت ایستاده بودم و داشتم بهشون نگاه میکردم چون خیلی گیج …

توضیحات بیشتر »

رمان خیس مثل باران

رمان خیس مثل باران

  رمان جدید و بسیار زیبای خیس مثل باران   ژانر:عاشقانه   نویسنده:ریحانه محمود   برای خواندن رمان به سایت دل رمان مراجعه کنید…                                                                         …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت نودو یک

  با دستش موهای اومده تو صورتم رو عقب داد و با صدایی که بم تر از قبل شده بود لب زد: -جان.. هیچی نگفتم و بی تاب خودم رو تو بغلش تکون دادم که دوباره و اینبار بدون اینکه لحنش سوالی باشه، تکرار کرد: -جان..جانم.. میون نفس نفسم، لبخند زدم و سرم رو بلند کردم.. انقدر خوشگل و با …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت نود

  حوله کوچکی که روی پشتی صندلی، جلوی میز ارایشم بود رو برداشتم و باهاش نم موهام رو گرفتم….   نمی خواستم سشوار رو روشن کنم و این سکوت رو بهم بزنم…   خیسی موهام که کمی گرفته شد با همون حوله ای که دورم بود نشستم روی صندلی و نگاهی به میز ارایشم انداختم….   دو دل بودم که …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه ی استاد (پیشنهادی)

  رمان بسیار زیبای عشق ممنوعه استاد   دوستان دعوت میکتم حتما چند دقیقه وقتتونو برای خواندن این رمان بزارین عاشق رمان میشید   در  سایت جدیدمون دل رمان   برای خواندن این رمان به سایت دل رمان مراجعه کنید … delroman

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت هشتادوشش

رمان گرداب

  سرم رو تکون دادم: -اره زنگ زدم بهش خبر دادم… کامل چرخید طرفم و خیره تو چشم هام نگاه کرد: -چرا؟… -نمی تونستم که اینجا تنها بمونم سامیار..من فقط اونو دارم باید بهش می گفتم..ولی میبینی که نیومده… -یعنی الان باید منتظر اون شوهر عوضی و پسر شارلاتانش باشیم شاید بیان؟… سریع سرم رو چپ و راست تکون دادم: …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت هشتادو پنج

  ابروهام رو انداختم بالا و سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم… اون هم یه ابروش رو انداخت بالا و لب زد: -وقتی نبردمت و دیر شد، ببینم بازم میخندی یا نه.. -نبری؟..اونوقت سر خودت کلا میره.. -عه؟..زبون دراوردی… تکونی به خودم دادم تا شاید کمرم رو صاف کنه اما انگار همچین قصدی نداشت و می خواست اذیت …

توضیحات بیشتر »