بایگانی برچسب: رمان آخرین بلیت تهران

رمان انتقام نا تمام پارت نوزده

دستهام رو که شستم، حین درستکردن غذا براش از امروز و حرفهای سرگرد گفتم، اون هم گوش میداد و بعضی جاها حرص میخورد. در قابلمه رو گذاشتم و کنارش رو صندلی نشستم. دستم رو گرفت و روی هر دو دستم بـ ـوسه زد: -ممنون که با دستهای خودت برام آشپزی کردی. خندیدم و با بدجنسی گفتم: -بدعادتم میکنی. خونهی خودمون …

توضیحات بیشتر »

رمان انتقام نا تمام پارت هجده

احسان چپچپی نگاهش کرد و چیزی نگفت. ماهبانو و مامان آش رشته درست کرده بودند. عمو رفته بود شیراز و زنعمو هم به دعوت مامان اومده بود. سر میز بودیم. مهران دستی به شکمش کشید: -خب، من چون خیلی گشنمه شروع میکنم . ماهبانو با یه کاسه بزرگ آش اومد و گذاشت جلوی مهران. ماهبانو: این رو سفارشی برای پسرم …

توضیحات بیشتر »

رمان آخرین بلیت تهران/پارت آخر

  _من اینجا تنهام؛ کارها زیاده؛ کسی نیست که بهش اعتماد داشته باشم! دیگه کاملا صبحانه اش رو رها کرده بود. _به من اعتماد داری؟! جمله اش رو با تغییر ضمیرها تکرار کردم: _بهت اعتماد دارم! کمی از آبمیوه اش رو نوشید ؛ چند لحظه فکر کرد و نهایتاً گفت: -نمی تونم بی ارتباط به حرفه ام کار کنم! با …

توضیحات بیشتر »

رمان آخرین بلیت تهران/پارت سیزده

_برای بچتون می خواستید؟ چرخید و نگاهش موند روی موهام. پرسید: _با من بودید؟ کلافه گفتم: _بله جواب داد: _بله. گوشی رو گذاشتم کنار و پرسیدم: _مشکلش چیه؟! اخم کرد؛ انگار که اسم بیماری بچه رو بخاطر نمی آورد و نهایتا ,دست و پا شکسته گفت: _مانو… پاتی! منشی اصلاح کرد: _میوپاتی. زن نسخه رو به سمتم گرفت و گفت: …

توضیحات بیشتر »

رمان آخرین بلیت تهران/پارت دوازده

“تجریش” زیپ ساک رو کشیدم و نسترن پرسید: -برای چند روز می ری؟ رفتم سراغ کمدم و بارونیم رو برداشتم: -نمی دونم. داشت سعی میکرد که منصرفم کنه: -الان شرایط هوایی خوب نیست. جاده ها لیزن. کاش با هواپیما می رفتی! کاش حداقل تنها نمی رفتی! داشتم می رفتم که تنها باشم؛ اگر قرار بود با کسی برم که تو …

توضیحات بیشتر »

رمان آخرین بلیت تهران/پارت ده

نگاهش طوری بود که از چشم هام می گذشت و رسوخ می کرد تو تک تک سلول های بدنم. یهو وسط لرز کردن، آتیش گرفتم. لب هاش بلاتکلیف از هم فاصله گرفتند و تا خواستند کلمه ای تحویلم بدند، از ورای شونه اش نیما و نسترن رو دیدم که با دو به سمت ساختمون می اومدند. لب هاش رو بست …

توضیحات بیشتر »

رمان آخرین بلیت تهران/پارت نه

نفس عمیقی کشیدم و به سمت طبقه‌ی بالا رفتم. هرپله ای رو که باقدم های محکم می‌گذروندم مصمم تر می‌شدم برای گرفتن حال اون پسره‌ی احمق و بی‌ادب! یک راست به سمت اتاق نیکی رفتم. وارد شدم و در رو پشت سرم کوبیدم. روی اون چهارپایه‌ی مسخره ایستاده بود و وادارم می‌کرد سرم رو برای دیدنش بالا بگیرم. متعجب نگاهم …

توضیحات بیشتر »

رمان آخرین بلیت تهران/پارت هشت

راه آهن در دستشويي رو رها كردم و با ترس دويدم سمت ساختمون. دهانم رو باز كردم تا مامان رو صدا بزنم اما درست موقع رد شدن از در، محكم خوردم به كسي كه حجمش نمي تونست متعلق به كسي باشه جز امير حسين! با صورت به سينه اش خوردم و انقدري به عقب برگشتم كه درست رسيدم سر جاي …

توضیحات بیشتر »

رمان آخرین بلیت تهران/پارت هفت

مامان، نيما و غزل احمق رو تو طبقه ي بالا جا گذاشتم و برگشتم پيش نيكي كه ديگه گريه نمي كرد. مخاطب هام رو زير كردم و انگشتم رو فشردم روي اسم پناهي تا تماس برقرار شه. سه بوق انتظار كشيدم و نهايتا تماسم رد داده شد. عصبانيتم كم كم از بين رفت و جاش رو يه ناراحتي عميق گرفت. …

توضیحات بیشتر »

رمان آخرین بلیت تهران/پارت شش

“راه آهن” فايل مربوط به اصول و فنون پرستاري رو بستم و بعد از خاموش كردنِ تنها كامپيوتر خونه كه متعلق به اميرحسين بود، با سر انگشت هام، شقيقه هاي دردناكم رو ماساژ دادم. به خوندن از روي برگه عادت داشتم اما تهيه ي كتاب يا پرينت گرفتن از روي فايل، زيادي هزينه بر بود و همين باعث مي شد …

توضیحات بیشتر »

رمان آخرین بلیت تهران/پارت پنج

  گفتم: -اين پسره كه شمارشو فرستادي واسه دوربينا؛ پناهي، بهش زنگ زدم مي گه نمي آم! خميازه كشيد: -پناهي كيه؟… آهان! پناهي! خب؟ كجا نمي آد؟ عصبي شدم: -خوابي نيما؟ بي حوصله گفت: -چرا نمي آد؟ قرار بود سرش كه خلوت شد خودش بهت زنگ بزنه كه! نزد؟ من من كردم: -زد… ولي من كه زنگ زدم گفت كس …

توضیحات بیشتر »

رمان آخرین بلیت تهران/پارت چهارم

  “راه آهن” با وحشت از خواب پريدم. صداي زنگ تلفنم از يه جايي بلند شده بود و من با حالتِ گيجي كه مرز خواب و بيداري باعثش بود، بي هدف دست هام رو تو فضاي اطرافم حركت مي دادم. صداي زنگ قطع شد. كمي سر جام نشستم و آخر سر، به ساعت نگاه كردم كه پنج رو رد كرده …

توضیحات بیشتر »

رمان آخرین بلیت تهران/پارت سه

” “راه آهن” مرد با لحن نچندان محترمانه اي گفت: -براي ما شر درست نكن خانم؛ بيار كارا رو تحويل بده. گوشي رو از اين دست به اون دست دادم و گفتم: -آخه من هنوز تمومشون نكردم! بي حوصله گفت: -چه تموم كردي و چه نه، مهم نيست. بيارشون قربونت. بيارشون تا اين شوورت برامون شر درست نكرده! تعجب كردم: …

توضیحات بیشتر »

رمان آخرین بلیت تهران/پارت دوم

تمام مدتي كه حرف مي زد، كارم اين بود كه لبخند بزنم و وانمود كنم اطلاعاتي كه داره بهم مي ده تكراري نيست!! شيشه ي بي رنگي رو برداشت و با خساست چند قطره ازش رو به محفظه ي گيلاس نشون داد و در حالي كه به سمتم مي گرفتش، توضيح داد: -لايت و مناسب! چشمم روي بطري بامزه و …

توضیحات بیشتر »